Hədiyyə kodu alın

Qaydaya görə ödənişdən sonra hədiyyə kodu e-mail vasitəsilə alıcıya göndərilir.

Hədiyyə kodu geri qaytarıla bilmədiyin başa düşürəm.